Zyprexa Swingers opstod tilbage i 2005. (Hvilket betyder, at vi faktisk snart har 10års jubilæum, så bare kom med de fyldepenne, rundstykker, snaps og hornorkestre der nu hører sig til...)

Formålet med bandet var at formidle og aftabuisere nogle af de svært forståelige emner, som knytter sig til det psykiatriske system, og det liv der foregår indenfor murene.

Midlet var dansksproget originalmusik, der tekstmæssigt tog udgangspunkt i de mennesker og de historier, der er en del af hele menageriet, og musikalsk set er en blanding af Niels Hausgaard og Franck Zappa. 

Tiden er gået og bandmedlemmerne er gået med den - nogle er sågar blevet så gamle, at de har ret til 'seniordage'... !!!

Men det der ikke har ændret sig er, at vores sange til stadighed tager udgangspunkt i det skæve, det ualmindelige, det tragiske og det bizarre. De er et udtryk og et opråb for nogle af de personlige skæbner som vi møder på vores vej, og de er et kig ind i det psykiatriske systems krinkelkroge af diagnoser, vrangforestillinger, medicin, alter egoer, bivirkningsprofiler, cerutter, abstinenser, ufo’er, omsorgssvigt, stofmisbrug og kuponkataloger.

 

Zyprexa Swingers er... :

Michael Hilligsøe Heinig (musiklærer, tekstforfatter, komponist, sosu-assistent) Guitar, kor og leadsang; Har mange års erfaring i arbejdet med sindslidende mennesker. Er desuden manden bag både musikken og teksterne.

Niels Bundgård Poulsen (pædagog) Bas; Har mange års erfaring i arbejdet med sindslidende og fysisk/psykisk handicappede.

Jais Stærk Poulsen (musiker og musikpædagog) Trommer, percussion og kor; Har bred undervisningserfaring indenfor såvel normal- som specialområdet.

Mathilde Vendelbo Andersen (stemmepædagog, bachelor i psykologi, skuespiller, ManuVision-behandler) Leadsang, kor og percussion; Har mange års erfaring på de skrå brædder som Bakkesangerinde samt i selskab med "De Splittergale", hvor hun har fungeret som underviser de sidste 14 år.

Julie Ørnholt Bøtker (musikterapeut, musiker, ekstern lektor på AAU) Keys, kor og leadsang; Har mange års erfaring med undervisning/terapi indenfor psykiatri, gerontopsykiatri/ældrepleje, samt fysisk/psykisk handicappede.