I et samfund hvor op imod 1/4 af befolkningen på ét eller andet tidspunkt i sit liv kommer i berøring med det psykiatriske behandlingssystem, er det påfaldende, hvor megen tabu der stadig hersker omkring psykisk sygdom. Vi vil i Zyprexa Swingers gerne forsøge at medvirke til at nedbryde nogle af disse tabuer.

Den måde vi har valgt at give vores bidrag til debatten   på, er via vores "psykoserockforedragsshow", hvor vi fortæller, spiller og synger om forskellige diagnoser, bivirkninger af den medicinske behandling, samt belyser forskellige sindslidende menneskers historie. De af vores sange, der omhandler konkrete personer, er alle godkendt af vedkommende selv, og vi har fået tilladelse til at spille dem offentligt. Sangene er naturligvis anonymiserede, men søger at give et indblik i, hvordan den enkelte oplever sin sindslidelse og eksemplificere, hvor forskelligt den samme diagnose kan manifestere sig og opleves.

Alle tekster er skrevet med respekt for det enkelte menneske og et strejf af varme, medlevende humor og lun sans for alt det bizarre og groteske, man kan opleve gennem sin sygdom, via rollen som patient eller som ansat i det psykiatriske system.

Du har mulighed for at nærlæse nogle af vores tekster her på siden og lytte til nogle af de seneste numre vi har arbejdet med.